Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Valerie’s Feet & More kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Valerie’s Feet & More, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/formulier op de website aan Valerie’s Feet & More verstrekt. Valerie’s Feet & More kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gezondheid, allergieën en medicijngebruik 
  • Medische gegevens

WAAROM VALERIE'S FEET & MORE GEGEVENS NODIG HEEFT

Valerie’s Feet & More verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Valerie’s Feet & More uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening

HOE LANG VALERIE'S FEET & MORE GEGEVENS BEWAART

Valerie’s Feet & More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Valerie’s Feet & More verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Valerie’s Feet & More worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Valerie’s Feet & More gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Valerie’s Feet & More maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Valerie’s Feet & More bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Valerie’s Feet & More te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Valerie’s Feet & More heeft hier geen invloed op.

Valerie’s Feet & More heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar valerie@valeriefeetandmore.nl . Valerie’s Feet & More zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Valerie’s Feet & More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Valerie’s Feet & More maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Valerie’s Feet & More verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Valerie’s Feet & More op via valerie@valeriefeetandmore.nl. www.valeriefeetandmore.nl is een website van Valerie’s Feet & More. Valerie’s Feet & More is als volgt te bereiken: 

Postadres: Gilzeweg 55b, 4861 PM Chaam
Vestigingsadres: Gilzeweg 55b, 4861 PM Chaam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65024176
Telefoon: +316 303 275 55
E-mailadres: valerie@valeriefeetandmore.nl